Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT TT Đạm Ri - Đạ Huoai - Lâm Đồng