Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Tuy Phong - Bình Thuận