Hoạt động tuyển sinh 2019 tại trường THPT Vũng tàu - TP Vũng Tàu - Bà rịa-Vũng tàu