Học sinh trường THPT Đồng Tiến , tỉnh Bình Phước gặp gỡ đoàn Tư vấn tuyển sinh 2018

Học sinh trường THPT Đồng Tiến , tỉnh Bình Phước gặp gỡ đoàn Tư vấn tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Mời Bạn vào link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kRRQWYGYfToQlZcGg2xiQQ1PQsA8KJi7

để xem hình ảnh đầy đủ.