Một số hình ảnh hoạt động ngày nhà giáo Việt nam (20/11/2017)

Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam, Lễ phát bằng tốt nghiệp, Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018