Mục tiêu đào tạo ngành Điện Công nghiệp

Ngành đào tạo: Điện Công Nghiệp (Mã ngành: 505103)

Ngành đào tạo: Điện Công Nghiệp  (Mã ngành: 505103) 

Hệ đào tạo: Chính quy 

1. Yêu cầu về kiến thức:
Về chính trị
Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia
Về ngoại ngữ
Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC.
Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành 
Về tin học:
- Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê. - Có khả năng tiếp cận, sử dụng phần mềm liên quan đến ngành điện dân dụng và công nghiệp. - Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản của tin học văn phòng và Internet. 
Kiến thức chuyên môn:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của các thiết bị điện.
- Phân tích, xác định được các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện, các hệ trang bị điện cho các phân xưởng sản xuất, khu dân cư, các máy móc sản xuất công nghiệp và các hệ thống điện thuộc lưới điện quốc gia.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp dân dụng.
- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Điện công nghiệp và dân dụng.
- Có phương pháp tổ chức, quản lý và trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn 
2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
- Lắp đặt và tổ chức lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống cấp điện cho một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ.
- Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định các thiết bị điện trên dây truyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động.
- Vận hành được các hệ thống tự động.
- Đọc, hiểu và tự lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện, công nghiệp hiện đại, nâng cao khi có hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
- Lắp đặt và vận hành các thiết bị bảo đảm an toàn nối đất và an toàn cháy nổ 
Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng công nghệ.
- Biết ứng dụng một số phần mềm tin học liên quan đến ngành học 
3. Yêu cầu về thái độ:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;
- Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;
- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội 
4. Cơ hội việc làm:
- Vận hành các trạm điện, các hệ thống cung cấp điện cho khu dân cư hoặc cho phân xưởng, nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghiệp.
- Làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp ở các công ty sản xuất và kinh doanh hoặc có liên quan đến lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện và tự động hóa.
- Làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở đào tạo nghề.
- Có khả năng tự tạo việc làm.