Mục tiêu đào tạo ngành Y sĩ Đa khoa (trung cấp)

Ngành đào tạo: Y SĨ ĐA KHOA (Mã ngành: 5720302)

Hệ đào tạo: Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và cơ thể con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán một số bệnh thông thường.
Các kiến thức cơ bản của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
2. KỸ NĂNG:
Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh và một số chứng bệnh thường gặp.
Phát hiện sớm và xử lý các trường hợp cấp cứu thông thường, bệnh thông thường tại tuyến y tế cơ sở. 
Làm được một số thủ thuật (Bộ Y tế cho phép), chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
Tổ chức thực hiện các chương trình y tế, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng chống dịch.
Truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khỏe ở tuyến y tế cơ sở.
3. THÁI ĐỘ:(Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)
Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP: Học sinh tốt nghiệp ngành Y sĩ có đủ kiến thức về y học cơ bản, bệnh học và điều trị có nhiều cơ hội nghề nghiệp: có thể làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế công hoặc tư, trung tâm y tế dự phòng các cấp, hoặc tại các cơ quan, trường học...Phụ tá với bác sĩ, thực hiện các dịch vụ chăm sóc y tế. Tư vấn viên về sức khỏe, giáo dục sức khỏe, tư vấn viên tại các trung tâm điều dưỡng và tư vấn sức khỏe cho cộng đồng