TIẾP TỤC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TUYỂN SINH 2020 (cập nhật 02/11/2020)

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẢNG HỆ CHÍNH QUY
STT Tên ngành Mã ngành STT Tên ngành Mã ngành
1 Dược 6720201 11 Logistics 6340113
2 Điều dưỡng 6720301 12 Ngôn ngữ (Anh, Nhật, Đức) 6220206
3 Y sĩ đa khoa 5720101 13 Luật - Dịch vụ pháp lý 6380201
4

Kỹ thật phục hình răng

(Răng - Hàm - Mặt)(*)

6720605 14

Du lịch (Hướng dẫn,

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)(*)

6810103
5 Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 6720604 15 Công nghệ ô tô(*)

6510216

6 Y học cổ truyền 6720102 16 Công nghệ thực phẩm 6540103
7 Thú y - Chăn nuôi 6640101 17 Kỹ thuật xây dựng 6510103
8 Kế toán doanh nghiệp 6340302 18 Điện công nghiệp 6520227
9 Quản trị kinh doanh 6340404 19

Công nghệ thông tin (Thiết kế đồ họa,

Lập trình máy tính, Quản trị cơ sở dữ liệu)(*)

6480208
10 Tài chính - Ngân hàng 6340203