Thông báo mới về việc tiếp tục nghỉ học đợt 2 để phòng tránh dịch cúm do virus Corona