Thông báo về việc nghỉ học đợt 5 phòng tránh dịch cúm do virus Corona.