Trường cao đẳng Dài gòn gia định tư vấn tuyển sinh 2018 tại Phú Yên

Chùm ảnh về hoạt động tư vấn tuyển sinh của trường cao đẳng Sài gòn Gia định tại các trường THPT, GDTX tỉnh Phú Yên. Mời các bạn vào link sau:

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g1CvqYi6aY04-vU3oMpoLQw9diOdzkv4

Tại trường THPT Duy Tân - Tuy Hòa:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-FctMH28eEWBT92Szw9xt-f-c9FGCRhE

Tại TT GDTX Tuy Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G5mR1Tj7tMt87Oa969nZhE3GeqyxLqqj

Tại trường THPT Lê Lợi, Nguyễn Thái Bình, Chu Văn An - Đồng xuân: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PBDB9NMO_zhwNS9BhmdlJwOPVPNJafXj

Tại trường THPT Lê Thanh Phương - Tuy An: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-8J9lSji0RDqQnpid3ApN68nhRxej_L4

Tại trường THPT Lê Trung Kiên - Sông cầuhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SO6iCFGphqDNXF2l5fgudLMNJ6SB1RbW

Tại trường THPT Ngô Gia Tự - Tuy Hòa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hOh3aUwmlvaxBDi-ntwmFDnBhoQ7xl3a

Tại trường THPT Nguyễn Huệ - Tuy Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Fb2O_GfTgpWeTxOnFwFdnx4Joj4aP87

Tại trường THPT Nguyễn Trãi https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QdMuom1s7e-kVv0ABvdoIY1vQIqrEYvU

Tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4pkfIQm4-yLLCYlWzhD19xsApqZirAI

Tại trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đông Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15laifmq2z92AGM5LL7VtCzgDeEkjqAGP

Tại trường THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l8tSgVby2aCJe1GZG2dVuaFFZ8fAPlXR

Tại trường THPT Nguyễn Du, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng - Sông Hinh https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u1ai6TKMsEnDcO4cBTIdTKVgsWoXr0Tg

Tại trường THPT Phan Bội Châu - Sơn Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15DTkrkpMFx-xmzTRZr9fSWAg356vcjrZ

Tại trường THPT Phan Chu Trinh - Sông Cầu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tub2CrM1D-Wo4TsFss4_TiVjibdIcikd

Tại trường THPT Phan Đình Phùng - Sông Cầu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i_-cBjfVfU3Xen1kwhe_g5rxUygC-sbH

Tại trường THPT Trần Bình Trọng - Phú Hòa: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y8J8FJCpHxz5lex64-dUNyGOE40HfHjt

Tại trường THPT Trần Phú - Tuy An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fEvxolUN0YOX0x8qUU1hM3VSX4PVExZY

Tại trường THPT Trần Quốc Tuấn - Phú Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/188Qu5zLQW_v2AdfefOskOeXfJONkX6L5

Tại trường THPT Trần Suyền - Sơn Hòa https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18oVv1OSARTC3rX9XqikESx-K-uFJkXGX

Tại trường THPT Võ Nguyên Giáp - Sông Cầu https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18Rcm-TnUmcZZYGtT9jnhRGEfkelO8q5r

Tại trường THPT Võ Thị Sáu - Tuy An https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DxZYLqJwHMYI_aifcxaoS3jDHICaW4P2