Trường cao đẳng Sài gòn Gia định đến với trường THPT Phước Bình, Phước Long, Bình Phước

Đoàn tư vấn tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định tại trường THPT Phước Bình, Phước Long, tỉnh Bình Phước

Mời vào link 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HXkbva6bAU52yzqZt1pVDz56IioEvsB3 để xem tất cả hình ảnh hoạt động...