Trường cao đẳng Sài gòn Gia định tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các bạn có thể vào các link sau để xem hình đầy đủ:

Tại trường THPT Lộc An - Bảo Lâm: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8oCKjmoJdQ09aFru6oE-bYqUlIghkQW

Tại trường THPT Bảo Lâm: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oNtAB8N_uOGPJUnUC7kLDm9TAxruHFvq

Tại trường THPT Lê Hồng Phong - Di Linh : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15PfhkxByj6ZQEnFUwOO2jNHxuoRNQZKj

Tại trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tD4qn8Iuc29jWWfK-LaZ0bKaP2xOUly9

Tại trường THPT Lê Thị Pha - Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w9OtlRRUvZV-6Uv9xAokhLJRFNKj8Ady

Tại trường THPT Lộc Phát - Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16PfQlCquzS37y867tvzxR_JbuyoiwldI

Tại trường THPT Lộc Thành - Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ii21SQWbACRpLbPvsY_XhwGSOJ3q4o3q

Tại trường THPT Nguyễn Tri Phương - Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mT17x_NMMBP8itfFTBUjhMPaP3jbCV7E

Tại trường THPT Trường Chinh - Di Linh: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZsbVGOMofSnMWYV4Omhg1S4ScM6C1LMw

Tại trường THPT Lâm Hà: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rf704oHK-oI6cYoKXnaBWHRaxzfLqMmP

Tại trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bsCpzqodsO6M_eCWH0KADCbY7mmqN-N

Tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bz-ktUxATbj3sgU33ca1Ysom-kEDTsw3

Tại trường THPT Đạ Tẻh : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iYR3qpvyLhZNPLAjJCa2Sl7IXd4HaCKq

Tại trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xYYS4Z0squ0a4ZwGPFTMEz9b1HBifAm7 

Tại trường THPT Dân Tộc Nọi Trú - Đạ Tẻh : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18muT_YpUX9LWVfMgnBvjn5Nr67nas5R2

Tại trường THPT Gia Viện - Cát Tiên: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Hvn1YYd0xSQZCWiHsxYZvSB5IZaTXdKn

Tại trường THPT Cát Tiên: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Yo1i4_NSgHxzC_kUxKNSPnW8V_-mzXE6

Tại trường THPT Đam Ri - Đạ Huai: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iKabdc-oNNZf4bOY6ekV_9CZuyMbYJUi

Tại trường THPT Đạ Huai: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hSCTv9IIJ_iQF1LWZaWEUFD3ZHqt8q0K

Tại trường THPT Bảo Lộc: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_4Ddz_dhWm4DhAmf0xa3nYmHPhc2hJP0