Trường CĐ Sài gòn Gia định gặp gỡ học sinh trường THPT Lộc Ninh - Bình Phước