Trường THPT Lộc Thái - Lộc Ninh - Bình Phước đón đoàn Tư vấn tuyển sinh của trường CĐ Sai gòn Gia định