Trường THPT Thạnh Hóa - Long an giao lưu với đoàn Tư vấn Tuyển sinh 2018 của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Các em học sinh trường THPT Thạnh Hóa - Long an chụp ảnh lưu niệm với đoàn TVTS của trường cao đẳng Sài gòn Gia định.

Click https://drive.google.com/drive/folders/1eWwBFAaRTrwGP4NO5kBCUyt_-J-_76lS để xem thêm...