Trường THPT Thị xã Bình Long - Bình Phước được tư vấn tuyển sinh bởi đại diện trường CĐ Sài gòn Gia định