Tư vấn tuyển sinh 2018 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của trường cao đẳng Sài gòn Gia định

Xin mời vào các link sau để xem hình đầy đủ:

Tại trường THPT Nguyễn Trãi - Tp. Phan Rang: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_dt8gSjx-D6hUQtqhlVC6-viUYay5ULI

Tại trường THPT Chu Văn An - Tp. Phan Rang: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1svFXOdsvPW1gToUu0FwtH_hvxuvXWZBa

Tại trường THPT Ninh Hải: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nhal190WdyjspUEGA3wLmEB7jFj7KhmJ