Tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh