Tư vấn tuyển sinh tại trường THCS Độc lập, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh