Trường CĐ Sài gòn Gia định Tư vấn tuyển sinh tại trường THCS - THPT Tân Tiến - Bù đốp - Bình Phước.