Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Vĩnh Long