Tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Phạm Hùng, Long Hồ - Vĩnh Long