Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng hệ Văn bằng 2, Liên thông