Tuyển sinh cao đẳng Thú y - Chăn nuôi hệ Liên thông, Văn bằng 2