Ngành Đào Tạo: Điều dưỡng 
Mã ngành: 6720501
Hệ đào tạo: Cao Đẳng Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Yêu cầu về kiến thức
Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
Về ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành
Về tin học:
+ Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
+ Có khả năng tiếp cận, sử dụng phần mềm thông dụng và chuyên ngành trong lĩnh vực Y-Dược.
+ Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản của tin học văn phòng và Internet.
Kiến thức chuyên môn:
+ Hiểu được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;
+ Nắm vững kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh;
+ Hiểu rõ các kiến thức về chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;
+ Hiểu rõ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;
+ Có kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
+ Nắm vững các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;
+ Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn

2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
+ Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;
+ Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;
+ Nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;
+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;
+ Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;
+ Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;
+ Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;
+ Hướng dẫn được cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;
+ Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;
+ Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;
+ Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;
+ Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
+ Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình điều dưỡng;
+ Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
+ Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
+ Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.
Kỹ năng mềm:
+ Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
+ Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
+ Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.
+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm

3. Yêu cầu về thái độ:
+ Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
+ Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.
+ Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

4. Cơ hội việc làm:
Sau khi học song chương trình cao đẳng ngành Điều dưỡng, sinh viên có thể:
+ Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.
+ Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.
+ Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
+ Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

  1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học