/ Lưu trữ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUI -

Category Archives: CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUI

KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà […]

KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về Kiến thức– Áp dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và kiến thức chuyên ngành để chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho những bệnh […]

DƯỢC SỸ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị:Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước […]

ĐIỀU DƯỠNG

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thứcVề chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà […]

Y SỸ ĐA KHOA (HỆ TC)

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.  Yêu cầu về Kiến thức:Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và cơ thể con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.Những nguyên […]

Y HỌC CỔ TRUYỀN (HỆ TC)

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.  Yêu cầu về Kiến thức:– Có kiến thức cơ bản về: cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người– Năm bắt những nguyên tắc cơ bản về khám và điều trị một số bệnh thông […]

THÚ Y

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà […]

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Về Kiến thức:– Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ chí Minh.– Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và tin học vào việc […]

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức:– Có hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng – an ninh;– Có kiến thức cơ bản về […]