Bệnh viện TWG Long An

Tuyển dụng nhân sự

Vị trí tuyển dụng:

Hộ sinh: 10 nhân sự

Điều dưỡng: 20 nhân sự

Dược sĩ: 10 nhân sự

Các bạn quan tâm hãy gửi hồ sơ nhé!

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Email: hr@benhvientwg.vn hoặc bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nhân sự – bệnh viện TWG Long An, 136 C Tỉnh lộ 827, Tp. Tân An, Long An