/ Lưu trữ tư vấn hướng nghiệp -

Tag Archives: tư vấn hướng nghiệp

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định miễn giảm 100% học phí HK1

Năm 2021, Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định có các hình thức tuyển sinh và chế độ học bổng đa dạng. Đặc biệt nhằm chia sẻ với sinh viên trong mùa đại dịch COVID-19, Nhà trường ban hành chính sách miễn giảm 100% HP HK1 năm học 2021 cho tất cả các sinh viên […]

Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định miễn giảm 100% học phí HK1 cho tân sinh viên

Năm 2021, trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định có các hình thức tuyển sinh và chế độ học bổng đa dạng, phong phú dành cho tân học viên khi nhập học tại trường. Đặc biệt, nhằm chia sẻ với sinh viên trước mùa đại dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định ban […]