Thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được một số các văn bản đề nghị được hướng dẫn về bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của đối tượng có đầu vào và trình độ trung học cơ sở (THCS)

Để giải quyết vấn đề này Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN về việc công nhận bằng Trung cấp chuyên nghiệp cụ thể như sau:

Căn cứ Luật giáo dục và các qui định hiện hành về đào tạo ,trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) , nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN ( dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng .

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm  * TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY