Ngành Đào Tạo: Quản Trị Doanh Nghiệp
Mã ngành: 6340114
Hệ đào tạo: Cao Đẳng Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Yêu cầu về kiến thức
Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Về ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
Về tin học:

+ Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
+ Có khả năng tiếp cận, sử dụng phần mềm thông dụng
+ Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản của tin học văn phòng và Internet.
Kiến thức chuyên môn:
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;
+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
Kỹ năng mềm:
+ Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
+ Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
+ Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.

+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

3. Yêu cầu về thái độ:
+ Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
+ Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.
+ Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
+ Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

 1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
 2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
 3. Giấy khai sinh (bản sao)
 4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
 5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
 6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
 7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
 8. Giấy báo nhập học

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

 1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
 2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
 3. Giấy khai sinh (bản sao)
 4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
 5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
 6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
 7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
 8. Giấy báo nhập học