Ngành Đào Tạo:  Quản trị Cơ sở dữ liệu
Mã ngành: 6480209
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Yêu cầu về kiến thức
Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Về ngoại ngữ:Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
Về tin học:
+ Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
+ Có khả năng tiếp cận, sử dụng phần mềm thông dụng và chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
+ Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản của tin học văn phòng và Internet.
Kiến thức chuyên môn:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
+ Trình bày được kiến thức nền tảng về Cơ sở dữ liệu;
+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt, khai thác, bảo trì và nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Phân tích, giám sát, đánh giá hiệu năng và mức độ an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu và các biện pháp bảo vệ hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu;
+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
+ Xác định yêu cầu của hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Lập kế hoạch phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Phân tích hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Cài đặt phần mềm Quản Trị Cơ sở dữ liệu;
+ Thiết lập hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Khai thác hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Bảo trì hệ thống;
+ Bảo mật hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu;
+ Xây dựng ứng dụng;
+ Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu;
+ Hỗ trợ người dùng;
+ Phát triển nghề nghiệp;
+ Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.
Kỹ năng mềm:
+ Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
+ Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
+ Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.
+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
3. Yêu cầu về thái độ:
+ Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
+ Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.
+ Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
4. Cơ hội việc làm:
+ Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, sinh viên làm ở các cơ quan, xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường khai thác, bảo trì, giám sát cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm; tham gia thực hiện việc phân tích thiết kế hệ thống thông tin;
+ Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo ngành công nghệ thông tin
+ Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

  1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học