Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật Xây Dựng
pMã ngành: 6510103
Hệ đào tạo: Cao Đẳng Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Yêu Cầu về Kiến thức
Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật xây dựng, sinh viên có khả năng:
– Hiểu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Vận dụng toán học để giải quyết các bài toán kỹ thuật, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
– Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm tính dự toán, AutoCad, Sap, steel, Etab, Excel…
– Hiểu về các lãnh vực địa chất công trình, trắc địa, cơ học kết cấu, cơ học đất, kết cấu BTCT, máy xây dựng, vật liệu xây dựng, nền và móng, kết cấu thép, cấp thoát nước, động lực học công trình, kết cấu công trình BTCT, ứng dựng tin học trong xây dựng, bảo dưỡng tu sửa và nâng cấp công trình, kết cấu công trình thép, tổ chức thi công xây dựng, kinh tế xây dựng, quản lý chất lượng tư vấn giám sát công trình, nền móng …

2. Yêu cầu về kỹ năng
Sinh viên đạt được các yêu cầu về kỹ năng như:
Kỹ năng cứng:
– Tham gia thiết kế kết cấu, giám sát, tư vấn, quản lý các dự án xây dựng; Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ thiết kế kết cấu công trình.
– Tổ chức thi công, xây dựng công trình, bao gồm: lập biện pháp, tiến độ và tổ chức thi công,lập được dự toán cho một công trình có quy mô vừa và nhỏ, có kỹ năng xử lý tình huống trong công việc, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhạy bén.
Kỹ năng mềm:
– Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành như : Phần mền tính dự toán, AutoCad, Sap, steel, Etab.
– Đạt trình độ chứng chỉ A Anh văn trở lên.
– Tin học trình độ A và sử dụng được phần mềm chuyên ngành, có khả năng làm việc theo nhóm, tổ, đội thi công.
– Có khả năng giao tiếp đối nội và đối ngoại để giải quyết vấn đề có liên quan đến công việc.

3. Yêu cầu về thái độ
– Có ý thức trách nhiệm công dân; Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có ý thức cộng đồng và tinh thần hợp tác.
– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành xây dựng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Cơ hội việc làm
– Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên cao đẳng Công nghệ xây dựng có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng.
– Có khả năng tự tạo việc làm và khởi tạo doanh nghiệp.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

  1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học