Ngành Đào Tạo: Dịch vụ Pháp Lý
Mã ngành: 5380201
Hệ đào tạo: Cao Đẳng Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Yêu cầu về kiến thức:
– Có hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng – an ninh;
– Có kiến thức cơ bản về lý luận về Nhà nước và pháp luật, có kiến thức chuyên sâu về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;
– Trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, kiến thức pháp lý ở Việt nam và thực tiễn pháp lý;
– Năm bắt và vận dụng được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên sâu về dịch vụ pháp lý đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế;
– Nắm vững những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý và các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật.

2. Yêu cầu về kỹ năng:
Kỹ năng cứng:
– Cập nhật kiến thức pháp luật hiện hành, có khả năng phân tích tình  huống, sự kiện pháp lý phát  sinh trong thực tiễn, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật trong thực tiễn, vận dụng đúng đắn pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp lý;
– Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng và đơn khởi kiện…
– Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng…
– Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp.
Kỹ năng mềm:
– Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; thực hiện công tác hòa giải và chứng thực ở cơ sở; thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở.
– Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.
– Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh; sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến ngành nghề đào tạo, có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
– Tin học:  Có năng lực tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương
– Có khả năng sử dụng được một số phần mềm tin học ứng dụng thông thường để soạn thảo văn bản, thiết lập các phần mềm quản lý đơn vị, sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin.

3. Về thái độ, đạo đức nghề nghiệp:
– Trung thực, khách quan, có ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân và bảo vệ lợi ích cộng đồng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
– Tận tâm với công việc và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
– Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có tinh thần học tập và sáng tạo trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể như sau:
– Nhân viên tư vấn pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc văn phòng luật sư, các công ty luật;
– Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp;
– Cán bộ Tư pháp cấp xã, phòng Tư pháp, văn phòng các cơ quan Nhà nước;
– Nhân viên phòng Quản lý nhân sự của doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã hội;
– Tư vấn pháp lý trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;
– Có thể được học tập nâng cao trình độ ở bậc đại học sau đó được học các khóa đào tạo bồi dưỡng chức danh tư pháp như: luật sư, công chứng viên, chấp hành viên.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

  1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học