Ngành Đào Tạo: Ngôn Ngữ Anh – Nhật
Mã ngành: 6220206 – 6220212
Hệ đào tạo: Cao Đẳng Chính quy
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Yêu cầu về kiến thức
– Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường sống và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kì hội nhập.   
– Nắm vững những kiến thức khoa học cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Anh, Nhật   
– Sử dụng tiếng Anh, Nhật thành thạo trong giao tiếp xã hội và giao tiếp nơi làm việc.   
– Sử dụng tiếng Anh, Nhật dành cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên chọn học chuyên sâu   
– Đạt được lượng kiến thức và kỷ năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ sử dụng khá tốt cho công việc.    
– Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa các nước nói tiếng Anh, Nhật và khối kiến thức về kinh tế, thương mại.   
– Nắm vững quy trình và nội dung làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh, Nhật. trong công việc.   
– Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh, Nhật.   
– Nắm vững khối kiến thức về sư phạm, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và khối kiến thức về người học ngôn ngữ.

2. Yêu cầu về Kỹ năng
Kỹ năng cứng 
 – Có năng lực và kỹ năng tiếng Anh, Nhật sử dụng hiệu quả trong đời sống và trong môi trường lao động có sử dụng tiếng Anh, Nhật 
 – Có năng lực và kỹ năng chuyển dịch văn bản theo yêu cầu, đảm nhận các công tác văn phòng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. 
 – Có khả năng đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả công việc.   
– Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. 
Kỹ năng mềm
 – Có năng lực và kỹ năng tiếng Anh, Nhật sử dụng hiệu quả trong môi trường giảng dạy và đời sống.   
– Có năng lực và kỹ năng sư phạm, kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ, hiểu biết và có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy, có khả năng thiết kế, thực hiện kế hoạch giảng dạy bài giảng, quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập.   
– Có khả năng tự đánh giá, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả dạy học.   
– Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ.

3. Yêu Cầu về thái độ    
– Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan.   
– Có thái độ cởi mở và khoan dung với dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử khi làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.   
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.  
– Hiểu biết và có khả năng xây dựng, biên soạn, thiết kế bài giảng, thực hiện kế hoạch giảng dạy theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục.   
– Hiểu biết và có khả năng tổ chức quản lí các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học của học sinh.   
– Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học tiếng Anh, Nhật đảm bảo kiến thức môn học, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn.   
– Hiểu biết và có năng lực tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giảng dạy tiếng Anh, Nhật, và kích thích sự đam mê ở người học.   
– Có khả năng quản lý chuyên môn công tác giảng dạy tiếng Anh, Nhật ở các cơ quan quản lý giáo dục.   
– Có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị phục vụ trong giảng dạy.   
– Có tiềm lực học tập tiếp tục tự hoàn thiện trình độ của bản thân, đáp ứng các yêu cầu mới.

4. Cơ hội việc làm   
Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, Nhật, có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn về kỹ năng văn phòng, giao dịch thương mại, làm việc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tại các bộ phận như:   

+ Trực tiếp giảng dạy.   
+ Bộ phận giáo vụ.   
+ Bộ phận thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngôn ngữ.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ:

  1. Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  2. Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính)
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng minh nhân dân (sao y bản chính)
  5. Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File
  6. Phiếu đăng ký học (theo mẫu)       Download File
  7. 04 Ảnh 3 x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau)
  8. Giấy báo nhập học