/ Lưu trữ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG -

Category Archives: CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN THÔNG

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và […]

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LIÊN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và […]

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LIÊN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức – Nắm vững những kiến thức về Kinh tế và Quản trị kinh doanh như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản. – Có kiến thức về pháp luật, nhất […]

DU LỊCH LIÊN THÔNG

    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị:Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng […]

KẾ TOÁN LIÊN THÔNG

    HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG GỒM CÓ: Học bạ THPT/BT THPT (sao y bản chính) Bằng tốt nghiệp THPT/BT THPT (sao y bản chính) Giấy khai sinh (bản sao) Chứng minh nhân dân (sao y bản chính) Lý lịch HSSV (theo mẫu – xác nhận địa phương)      Download File Phiếu đăng ký […]

DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN THÔNG

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức: – Có hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng – an ninh; – Có kiến thức cơ bản […]

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LIÊN THÔNG

    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Về Kiến thức: – Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ chí Minh. – Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và tin học […]

THÚ Y LIÊN THÔNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà […]

ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   1. Yêu cầu về kiến thức Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và […]

KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIÊN THÔNG

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Yêu cầu về Kiến thức – Áp dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và kiến thức chuyên ngành để chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho những […]