TÀI LIỆU/GIÁO TRÌNH
Y SỸ – DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG

 1. LT hóa phân tích định tính
 2. TH hóa phân tích định tinh 
 3. LT hóa phân tích định lượng
 4. TH hóa phân tích định lượng
 5. Thực vật dược
 6. LT hóa dược
 7. TH hóa dược
 8. LT dược liệu
 9. TH dược liệu
 10. LT bào chế
 11. TH bào chế
 12. LT kiểm nghiệm
 13. TH khiểm nghiệm
 14. LT Hóa đại cương cô cơ
 15. TH hóa đại cương vô cơ
 16. LT hóa hữu cơ
 17. TH hóa hữu cơ
 18. LT Vi sinh – ký sinh 
 19. TH Vi sinh – ký sinh
 20. Quản lý dược
 21. LT dược lâm sàng
 22. TH dược lâm sàng
 23. Bảo quản dụng cụ y tế
 24. Xác suất thống kê y
 25. Điều dưỡng cơ sở
 26. Giải phẩu sinh lý
 27.  Điều Dưỡng ngoại khoa
 28. Điều dưỡng nội khoa
 29. Dịch tể học
 30. Kiểm soát nhiễm khuẩn
 31. Hồi sức cấp cứu
 32. Truyền thông GD sức khỏe
 33. Quản lý điều dưỡng
 34. CS Sức khỏe công đồng
 35. CS người bệnh truyền nhiễm
 36. CS sức khỏe trẻ em
 37. CS sức khỏe phụ nữ-bà mẹ
 38. Sức khỏe môi trường
 39. Sinh học và di truyền
 40. Phục hồi chức năng
 41. Y đức
 42. Y học cổ truyền
 43. Sinh lý bệnh
 44. CS người cao tuổi
 45. CS người bệnh tâm thần
 46. Anh văn chuyên ngành ĐD
 47.